OBS: Gratis frakt för alla beställningar över 700,00 kr.

Villkor och regler


1. INFORMATION OM OSS

Denna webbplats drivs av, och de varor du köper kommer att levereras av EM Group GmbH ("vi"). Vi är registrerade i Münchens tingsrätt i Tyskland med vårt kontor på Kanalstraße 10, 80538 München, Tyskland, som är vår viktigaste handelsadress.

Vårt momsregistreringsnummer är DE 278105731.

Du kan kontakta oss via e-post på support@fairsmoke.net, per telefon på + 49 152 46 329 47 eller skriv till oss på adressen som anges ovan. Vår butik är certifierad av Trusted Shops och har åtagit sig att följa Trusted Shops's uppförandekod som kan läsas på http://www.trustedshops.se/

2. FAIRSMOKE ABONNEMANG, STARTKIT OCH TÄVLINGAR

Tävlingar och utmaningar

Tävlingar och utmaningar som t.ex. FairSmoke Challenge och nyhetsbrevs tävlingar är inte del av FairSmokes abonnemang och därför tillkommer inga automatiska förnyelser av abonnemang eller extra kostnader än de som nämns i respektive tävling/utmaning. För att använda denna tjänst måste du vara över 18 år gammal.

Abonnemang och uppsägning

När du beställer ett FairSmoke abonnemang på FairSmoke.net behöver du inte nödvändigtvis göra mer köp. Du går däremot med på att motta ett FairSmoke paket månadsvis tills att abonnemanget uppsägs. Du kan säga upp ditt abonnemang genom att skriva till vår support via email: support@fairsmoke.net, per telefon +44 1887 480051, eller genom att logga in på din profil. Ditt första Fairsmoke abonnemangspaket inkluderar: 1 FairSmoke ask inklusive batteri och det av dig valda antal refiller samt 1 USB-laddare. Från och med ditt andra packet och tills du väljer att avsluta ditt abonnemang kommer ditt paket att innehålla ett FairSmoke batteri och ditt valda antal refiller. Abonnemanget kommer att skickas var fjärde vecka tills att abonnemanget sägs upp. Som en abonnent av FairSmoke.net betalar du priset för det valda abonnemanget (så som det står listat på våran hemsida) + administrativa kostnader samt hantering av det valda abonnemanget (99 kr.). Du kan själv ändra hur ofta du mottar ett FairSmoke abonnemangspaket genom att kontakta vårt support team. För att använda denna tjänst måste du vara över 18 år gammal.

Startkit

FairSmokes Startkit kan köpas på vår webbshop som ett engångsköp. Därefter medföljer inga förnyelser eller extra kostnader. För att använda denna tjänst måste du vara över 18 år gammal.

Startpaket

FairSmokes startpaket är till alla de nya abonnenter som inte tidigare anmält sig till ett startpaket på FairSmoke.net Startpaketet innehåller 1 FairSmoke ask inklusive batteri, 10 refiller (som motsvarar 10 traditionella cigarett paket) samt en USB-laddare. Du mottar ett Startpaket för priset som visas och du betalar endast (99 kr.) för administration och frakt. För att använda denna tjänst måste du vara över 18 år gammal.

3. DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy som du kan kolla upp här .

4. BESTÄLLNING

Du kan placera en beställning för att köpa varor som annonseras till försäljning på denna webbplats genom att följa instruktionerna på skärmen när du klickar på den produkt som du vill köpa. Du kommer att ha en möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella inmatnings fel i din beställning fram till den punkt där du gör din beställning genom att klicka på "Bekräfta beställning" i kassan. Om du gör en beställning av varor via denna webbsida genom att klicka på "Bekräfta beställning" -knappen, är din beställning ett officiellt köpserbjudande från dig till oss att köpa de varor du har valt på vår webbsida.

Vi bekräftar mottagandet av din beställning genom att skicka ett automatiskt genererat e-postmeddelande med bekräftelse att din beställning har accepterats. Med detta e-postmeddelande bekräftas att ett avtal har ingåtts mellan dig och EM Group.

Kontraktet avser endast de specifika varor som beskrivs i e-postmeddelandet och som bekräftar att vi accepterar din beställning. Du bör läsa och kontrollera detaljerna i detta e-postmeddelande noga för att säkerställa att de är korrekta.

Om uppgifterna i e-postmeddelandet som bekräftar din beställning inte är korrekta, eller om du inte är nöjd med detaljerna i e-postmeddelandet, vänligen kontakta oss på support@fairsmoke.net.

Avtalsspråket är svenska.

När vi accepterar din beställning har vi en rättslig skyldighet att leverera de beställda varorna, i enlighet med våra villkor och regler.

5. PRISER OCH LEVERANSTID

Information som visas på denna webbsida med avseende på prissättning kan ändras av oss utan förvarning, men de priser som står på webbsidan vid tidpunkten för varje beställning kommer att vara de priser som gäller för den beställningen.

Ibland kan ett fel uppstå och varor kan vara felaktigt prissatta. Under dessa omständigheter är vi inte skyldiga att leverera varor till det felaktiga priset. Vi kommer (efter eget godtycke) antingen att annullera din beställning och återbetala dig det du har betalat eller använda rimliga ansträngningar för att kontakta dig och fråga dig om du vill fortfarande vill beställa till rätt pris. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill fortsätta med beställningen till rätt pris, kommer vi att annullera din beställning och återbetala dig det du har betalat. Om det korrekta priset på varorna är lägre än vårt angivna pris, kan vi (efter eget godtycke) fortsätta med din beställning och ta betalt för det lägre beloppet då varan eller varorna skickas.

Om inget annat anges, är alla priser angivna inklusive moms (där det bör finnas) men exkluderar leveranskostnader. Leveranskostnaderna ser du här .

Kostnaderna kommer att meddelas separat innan du slutför din beställning och kommer att bekräftas per e-post.

6. TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS

Information som visas på denna webbsida och som berör tillgänglighet kan komma att ändras av oss utan förvarning. Vi kan inte garantera permanent eller kontinuerlig tillgång till alla produkter på denna webbsida. Alla beställningar är beroende av tillgänglighet vid alla tillfällen.

Vi kommer att leverera varor som beställts av dig till den adress du angett för leverans vid den tidpunkt då du gjort din beställning på denna webbsida.

Leverans sker i enlighet med informationen på produktsidorna efter att din beställning har accepteras.

Vi gör rimliga ansträngningar för att leverera varorna på den angivna dagen som vi kommit överens om, eller om inget datum anges, inom 30 dagar efter den dag då vi accepterade din beställning. När det gäller oförutsedda omständigheter är det tyvärr utanför vår kontroll (t.ex. ogynnsamma väderförhållanden, oförutsägbara förseningar på grund av trafikstockningar, vägarbeten, omvägar eller mekaniska haverier, strejker, m.m., åtmistone i den mån som de är utanför vår kontroll). I detta fall kanske vi inte kan leverera varorna inom den överenskomna tidsramen och kan inte anses ansvariga för eventuella förseningar eller underlåtenhet att leverera varorna om förseningen är helt eller delvis på grund av sådana omständigheter. Om en leverans inte sker inom utsatt tid kommer vi att komma överens om ett alternativt leveransdatum tillsammans med dig.

Vi är inte heller ansvariga för eventuella leveransförseningar orsakade av att det inte fanns någon som kunde motta leveransen av produkterna. Det är ditt ansvar att kontakta posten eller kurirföretaget för att organisera upphämtning eller leverans av produkter som inte kunde levereras eftersom du var otillgänglig.

7. BETALNING

Betalning för varor måste göras i enlighet med det förfarande som beskrivs på informationssidan "Leverans och betalning" .

8. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som du godkänt som mottagare, dock ej transportföretaget, fysiskt har mottagit den senaste varan.

För att utöva ångerrätten, måste du informera oss (EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538, München. - Tyskland, support@fairsmoke.net, tfn.nr: + 49 152 546 329 47) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt meddelande (t.ex. genom ett brev med posten, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade avbeställningsformulärsmodellen, men det är inte obligatoriskt. Det räcker att du skickar ett tydligt meddelande och berättar att du önskar avbeställa din prenumeration innan tiden för ångerrätt har löpt ut, då uppfyller du villkoren för avbeställning.

Efter avbeställningen
Om du annullerar avtalet, återbetalar vi dig naturligtvis alla inbetalningar vi mottagit från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du valt en leverans av annat slag än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra avdrag från ersättningen på grund av förlust av värde på de levererade varorna, om förlusten beror på oförsiktig hantering av dig. Vi gör återbetalningen utan onödiga dröjsmål, och senast - (a) 14 dagar efter den dag vi får tillbaka levererade varor från dig, eller (b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du kan bevisa att du har återlämnat varorna, eller (c) om inga varor har levererats, så 14 dagar efter den dag då vi fått informationen om ditt beslut att avbryta kontraktet. Vi ersätter dig med samma betalningsmedel som du använde för den inledande transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst, skall du inte drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan/varorna eller till dess att du har bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilkendera som är först.

Du skall skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfristskravet uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du måste själv betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan eller varorna.

Du är endast ansvarig för möjlig värdeminskning på grund av felaktig, oförsiktig eller annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa sort, egenskaper och funktion av varorna som du mottagit.

9. ÅTERBETALNINGS POLICY

Efter avbeställningen återbetalar vi dig det du har betalat för den annullerade ordern (eller den del av ordern som annullerades), minus eventuella avgifter eller någon insamling (om nödvändigt). Vi återbetalar också den eventuella standardleveransavgiften som betalas, eller motsvarande belopp för leveransavgiften om du valde att använda en dyrare leveransmetod. Vi återbetalar summan inom 14 dagar från den dag:

- Du meddelat att du önskar annullera din beställning, och du inte har mottagit några varor (och varorna har inte skickats till dig) eller då vi enats om att vi hämtar varorna; eller,
- Vi får tillbaka de varor du skickat oss, och du står som mottagare för varorna; eller,
- Du skickar oss bevis på att du skickat tillbaka varorna. På beviset står att du har återlämnat varan, men vi har ännu inte fått den.

Vi återbetalar dig med samma betalningsmedel som du använde för att betala för din beställning. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag från bidragsbeloppet för förlust av värdet på de varor som skickats tillbaka och där varorna visar tecken på orimlig användning; för detta ändamål innebär orimlig användning ovarsam hantering av varorna utöver vad som är nödvändigt för att fastställa sort, egenskaper och funktion av varorna, särskilt om hanteringen går över den typ av hantering som rimligen kan tillåtas i en butik. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått varan eller tills vi tillhandahållit bevis för att du har returnerat varorna. Utan att begränsa din ångerrätt som beskrivs i punkt 7, kan du naturligtvis returnera varorna om du inte är nöjd med en produkt av någon anledning, t.ex. om den inte är det som du beställt, den är skadad eller defekt, eller om vi har skickat fel mängd. När vi har bekräftat produktfelet eller annat problem, kommer vi att:

-Återbetala det fulla priset för en produkt som inte är den du beställt.
- Återbetala det fulla priset för varor som är skadade eller defekta, om det är inom en rimlig tid efter försäljningen; eller
- Om du så önskar, reparera eller byta ut varan på vår bekostnad (inklusive kostnader för porto), och om detta inte är möjligt, eller det skulle bli orimligt dyrt, återbetalar vi hela beloppet för varorna i fråga.

Vi meddelar dig om återbetalningen via e-post inom en rimlig tidsperiod. Vi brukar behandla återbetalningar så fort som möjligt och i varje fall inom 30 dagar från den dag då vi bekräftat till dig via e-post att du har rätt till återbetalning för defekta varor.

10. ANNULERING FRÅN VÅR SIDA

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet mellan oss om, till exempel:

- Vi har inte tillräckligt lager för att leverera de varor du beställt,
- Vi inte skickar till det område du befinner dig i; eller
-. En eller flera av de varor du beställde hade felaktigt pris

Om vi annullerar kontraktet meddelar vi dig via e-post och återbetalar summan du betalt åt oss, med kredit- eller bankkort, på ditt konto så fort som möjligt.

11. ÄGANDERÄTT OCH RISK

Du kommer att bli ägare till de varor du har beställt så fort de har levererats till dig och vi, klart och tydligt, har fått full betalning för varorna. När varorna har levererats till dig eller en person som utsetts av dig, är de i din ägo på egen risk och du ansvarar för dem.

12. ANSVAR

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, tar vi inget ansvar för eventuella:

- skador som inte går att förutse (förlust är förutsebart, om det var en uppenbar konsekvens av våra handlingar eller om det var planerat av bägge parter vid den tidpunkt vi ingick vårt avtal),
- skador som uppstår när vi inte gjort något fel eller brutit mot villkor och regler; och
- affärs förlust (vilket inkluderar utebliven vinst, förlust av affärer, godvilja, affärsmöjligheter och andra liknande förluster, samt avbrott i affärsverksamheten).

13. HÄNDELSER VI INTE KAN KONTROLLERA

Vi har inget ansvar för eventuella förseningar i leveransen av varorna du har beställt som orsakas av någon händelse eller omständighet utanför vår kontroll (inklusive, men ej begränsat till, olyckor, extrema väderförhållanden, bränder, explosioner, översvämningar, stormar, jordbävningar, naturkatastrofer, fel på telenät, oförmåga att använda transportnät, force majeure, terroristattacker, krig, upplopp, kravaller, strejker, lockout och andra arbetsmarknadskonflikter, regeringshandlingar eller begränsningar, och införandet av restriktioner för import eller export).

14. ALLMÄNT

Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, olaglig eller overkställbar, kommer detta inte att påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten av någon annan del av dessa villkor.

Om vi inte lyckas insistera att du utför någon av dina skyldigheter enligt vårt avtal, eller vi inte hävdar våra rättigheter mot dig, eller vi dröjer med att göra det, innebär det inte att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och innebär inte att du inte skulle behöva uppfylla dessa skyldigheter. Om vi gör ett undantag för dig och inte kräver att du uppfyller något krav, kommer detta endast att ske skriftligt, och det innebär inte att vi automatiskt skulle göra det senare på nytt för dig.

Du får inte överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt vårt avtal, om vi inte skriftligen kommer överens om detta.

Vi kan uppdatera, variera och förändra dessa villkor utan förvarning. Varje gång du beställer eller på annat sätt köper varor från oss, tillämpas de allmänna villkor som gäller vid den tidpunkten (som anges på denna webbsida). Kontrollera webbsidan för att se till att du förstår vilka villkor som gäller.

15. LAGAR OCH BEHÖRIGHET

Dessa villkor styrs av tysk lag. Alla avtal om varuinköp från den här webbsidan och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med ett sådant avtal kommer att styras av tysk lag..