OBS: Gratis frakt för alla beställningar över 700,00 kr.

Ångerrätt


Ångerrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag då du eller någon tredje part som utsetts av dig, dock ej transportföretaget, fysiskt har fått den senaste varan.

För att använda dig av ångerrätten måste du informera oss (EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538, München - Tyskland, support@fairsmoke.net, tfn.nr: + 49 152 546 329 47) om ditt beslut att annullera kontraktet med ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade modellen av annulleringsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att möta villkoren för avbeställningsrätten, räcker det att du har skickat meddelandet om din önskan att avbryta innan ångerfristen har löpt ut.

Efter uppsägningen

Om du annullerar avtalet, återbetalar vi dig naturligtvis alla inbetalningar vi mottagit från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstått om du valt ett dyrare leverans alternativ än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra avdrag från ersättningen för förlust av värdet på de levererade varorna, om förlusten beror på oförsiktig hantering av dig. Vi gör återbetalningen utan onödiga dröjsmål, och senast - (a) 14 dagar efter den dag vi får tillbaka de levererade varor från dig, eller (b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du kan bevisa att du har återlämnat varorna, eller (c) om inga varor har levererats, så 14 dagar efter den dag då vi fått informationen om ditt beslut att avbryta kontraktet. Vi ersätter dig med samma betalningsmedel som du använde för den inledande transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst så skall du inte drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan/varorna eller till dess att du har levererat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilkendera som är först.

Du skall skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödiga dröjsmål och i alla fall inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfrists begränsnings kravet fylls om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du måste betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan eller varorna.

Du är endast ansvarig för möjlig värdeminskning på grund av felaktig eller annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa sort, egenskaper och funktion av varorna som du mottagit.

Modell av annulleringsformuläret

Till EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538 München, support@fairsmoke.net


Jag / vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] vill avbryta mitt/vårt [*] inköpsavtal av följande varor [*] / för leverans av följande tjänster [*]


Beställt den [*] / mottogs den [*]


Namn på konsumenten (erna)


Konsumentens (ernas) adress


Underteckning av konsumenten (erna) (gäller endast om denna blankett skickas i pappersform)


Datum


[*] Stryk det som inte är lämpligt