Merk: Gratis frakt for alle bestillinger over 800,00 kr.

Vilkår og betingelser


1. INFORMASJON OM OSS

Denne internettsiden er drevet, og varene blir levert, av EM Group GmbH ("vi"). Vi er registrert i München tingsrett i Tyskland med kontoradresse Kanalstraße 10, 80538 München, Tyskland, som er vår viktigste handelsadresse.

Vårt momsregistreringsnummer er DE 278105731.

Du kan kontakte oss via e-post på support@fairsmoke.net, per telefon på + 49 152 46 329 47 eller skriv til oss på adressen som angis overfor. Vår butikk er sertifisert av Trusted Shops og følger Trusted Shops kodeks som kan leses på https://www.trustedshops.eu/

2. FAIRSMOKE ABONNEMENT, STARTERKITS OG KONKURRANSER

Konkurranser og utfordringer

Konkurranser og utfordringer som for eksempel FairSmoke Challenge og nyhetsbrev-konkurranser er ikke en del av FairSmoke-abonnementet, derfor er det ingen fornyelsesbetingelser eller utgifter knyttet til slike utfordringer eller konkurranser. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år gammel.

Abonnement og oppsigelse

Når du bestiller FairSmoke-abonnementet på FairSmoke.net, er du ikke pålagt å foreta ekstra kjøp. Du godtar imidlertid å motta FairSmoke som et abonnement helt til abonnementet er sagt opp. Du kan si opp abonnementet ditt via vår support-epost support@fairsmoke.net, via telefon +44 1887 480051, eller ved å logge på brukerprofilen din. Ditt FairSmoke-abonnement inneholder i den første pakken 1 FairSmoke-boks, inkludert batteri, antall refillpakker valgt og 1 USB-lader. Fra den andre pakken inneholder abonnementet et batteri samt antall refillpakker valgt. Abonnementet vil fortsette og levering av abonnementspakker vil bli sendt hver 4. uke til abonnementet er sagt opp. Som abonnementskunde på FairSmoke.net betaler du prisen for det valgte abonnementet (oppført på nettsiden) + administrasjon og håndtering (100 kr.) for det valgte abonnementet. Du kan endre leveringssyklusen eller størrelsen på abonnementet ved å kontakte vårt supportteam. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år gammel.

Starterkit

FairSmoke Starterkit kan kjøpes i nettbutikken som et engangskjøp, og det er ingen fornyelse eller ekstra utgifter knyttet til dette. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år gammel.

Startpakke

FairSmoke Startpakke gjelder for alle nye abonnenter som ikke tidligere har registrert seg for Startpakke på FairSmoke.net. Startpakken består av 1 FairSmoke-boks, inkludert batteri, 10 refillpakker (tilsvarende ca. 10 pakker sigaretter) og en USB-lader. Du mottar startpakken for prisen som vises, og du betaler bare (100 kr.) for administrasjon og fraktkostnader. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år gammel.

3. DINE PERSONDETALJER

Vi kommer til å benytte dine personlige detaljer i henhold til vår sikkerhetspolicy som du kan se her .

4. BESTILLING

Du kan bestille varer som annonseres til salg på denne siden gjennom å følge instruksjonene på skjermen når du klikker på de varene du vil kjøpe. Du får mulighet til å kontrollere og korrigere eventuelle feil på din bestilling, frem til du bekrefter bestillingen som siste steg. Om du bestiller varer på denne siden ved å klikke ”Bekreft bestilling”-knappen, er din bestilling et offisielt kjøp av de varer du har valgt på siden.

Vi bekrefter din bestilling ved å sende en automatisk e-post med din bestillingsbekreftelse. Med denne e-posten bekreftes det at en avtale mellom deg og Em Group GmbH, er inngått.

Kontrakten gjelder kun de varene det refereres til i din bekreftelsese-post. Du bør lese og sjekke detaljene i denne e-posten, for å være sikker på at din bestilling er korrekt.

Om detaljene i bekreftelsen ikke er korrekte, eller du ikke er fornøyd med detaljene, ta vennligst kontakt med oss på support@fairsmoke.net.

Avtalespråket er norsk.

Når vi aksepterer din bestilling har vi en rettslig oppgave å levere de bestilte varene, i henhold til Vilkår og betingelser.

5. PRISER OG LEVERINGSTID

Informasjonen som vises på denne websiden angående priser, kan endres av oss uten forvarsel, men de priser som står på websiden i det bestillingen foretas, er gjldende for den aktuelle bestilling.

Iblant kan feil oppstå, og varer kan være feilaktig priset. Under slike omstendigheter er vi ikke forpliktet til å levere varer til den feilaktige prisen. Vi kommer (etter skjønn) enten til å annulere bestillingen og refundere din betaling, eller gjøre det vi kan, innen rimelighetens grenser, for å kontakte deg og spørre om du vil ha varen til korrekt pris. Om vi ikke får kontaktet deg, eller om ikke vil ha varen til korrekt pris, annulerer vi din bestilling og refunderer din betaling. Om den korrekte prisen på varene er lavere enn den angitte prisen, kan vi (etter skjønn) fortsette med din bestilling og ta betalt med den korrekte, lavere prisen som var angitt da varene ble sendt.

Om ikke noe annet er opplyst, er alle priser gitt inklusive moms (der det bør være), men ekskludert leveringskostnader. Leveringskostnader kan slås opp her .

Kostnadene blir oppgitt separat før du ferdiggjør din bestilling, og bekreftes på e-post.

6. TILGJENGELIGHET OG LEVERING

Informasjon som vises på denne websiden angående tilgjengelighet kan endres av oss uten forvarsel. Vi kan ikke garantere permanent eller kontinuerlig tilgang på alle produkter på denne websiden. Alle bestillinger avhenger av tilgjengelighet til alle tider.

Vi kommer til å levere varer som er bestilt av deg til den adressen du har gitt oss for levering i det du har gjort din bestilling på denne websiden.

Levering vil skje i henhold til informasjonen på produktsidene etter at bestillingen er akseptert.

Vi vil bestrebe oss på å levere varene på en bestemt dato vi er blitt enige om, eller hvis ingen dato er angitt, innen 30 dager etter den dagen da vi aksepterer bestillingen. I tilfelle av uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll (for eksempel værforhold, uforutsigbare forsinkelser som skyldes trafikkproblemer, veiarbeid, omkjøringer eller mekaniske sammenbrudd, streik m.m, i alle former som er utenfor vår kontroll) kan det være at vi ikke er i stand til å levere varene innenfor disse tidsrammene, og vi vil ikke være ansvarlig for noen forsinkelse eller unnlatelse av å levere varene dersom forsinkelsen eller feil, helt eller delvis, forårsaket av slike omstendigheter. Om en levering ikke finner sted etter avtalt tid, finner vi en alternativ leveringsdato sammen med deg.

Vi er heller ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen forårsaket av at det ikke fantes noen til å ta i mot leveringen av produktene. Det er ditt ansvar å ta kontakt med postkontoret eller kurirselskapet for å arrangere henting eller levering av produkter som ikke kunne leveres fordi du var utilgjengelig.

7. BETALING

Betalning for varer må foretas i henhold til beskrivelsen på informasjonssiden "Levering og betaling" .

8. ANGRERETT

Du har rett til å heve kjøpet innen 14 dager uten grunn.

Angrefristen løper ut etter 14 dager fra den dagen du, eller en tredjepart som er godkjent som mottager, foruten transportselskapet, fysisk har mottatt den siste varen.

For å utøve angreretten, må du informere oss (EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538, München. - Tyskland, support@fairsmoke.net, tfn.nr: + 49 152 546 329 47) om din beslutning om å heve kjøpet gjennom en tydelig beskjed (for eksempel gjennom et brev i posten, fax eller e-post). Du kan benytte avbestillingsskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Det holder at du gir oss beskjed om at du ønsker å avbestille ditt abonnement innen tiden for angreretten er løpt ut, for å fylle vilkårne for din avbestilling.

Etter avbestillingen
Hvis du avbryter denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering (unntatt for de tilleggskostnader som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den minst kostbare standardleveranse som tilbys av oss). Vi kan trekke fra refusjon for tap i verdien av alle varer som leveres, dersom tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra din side. Vi vil refundere uten forsinkelser, og senest - (a) 14 dager etter den dagen vi får tilbake leverte varer fra deg, eller (b) (hvis tidligere) 14 dager etter den dagen du dokumentere at du har returnert varene, eller (c) hvis ingen varer er levert, 14 dager etter den dagen vi er informert om din beslutning om å kansellere kontrakten. Vi refunderer betalingen gjennom samme betalingskanal som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfelle, vil du ikke pådra deg noen avgifter som følge av refunderingen.

Vi kan holde tilbake refunderingen til vi har mottatt varen/varene, eller til du har sendt oss bevis på at varene er sendt i retur.

Du skal sende tilbake varene, eller overlevere dem til oss uten forsinkelser, og under enhver omstendighet ikke senere enn 14 dager fra den dagen du kansellerer din kontrakt med oss. Tidsristen er møtt dersom du sender tilbake varene før perioden på 14 dager er utløpt.

Du må selv betale de konkrete kostnadene for å sende tilbake varen/varene.

Du er kun ansvarlig for redusert verdi av varene som følge av feilaktig, uforsiktig eller annen håndtering enn det som er nødvendig for å opprettholde egenskaper og funksjon av varene du har mottatt.

9. REFUNDERINGSPOLICY

Etter avbestilling, vil vi refundere kjøpesummen for den kansellerte bestillingen (eller deler av ordren som er kansellert), minus eventuelle avgifter eller returneringskostnader (hvis noen). Vi vil også refundere standardleveringskostnader som er betalt, eller tilsvarende beløp til standardleveringskostnader, hvis du har valgt å bruke en dyrere leveringsmåte. Vi betaler refusjon innen 14 dager etter den dagen:

- Du varslet oss om å annullere bestillingen, og du ikke har mottatt varene (og varene ikke har blitt sendt til deg), eller vi har blitt enige om å hente varene; eller,
- Vi får tilbake de varer du har returnert, og du står som mottager for varene, eller,
- Du sender oss bevis på at du har returnert varene, og det kommer frem at du har returnert varen, men vi ikke har mottatt varen ennå.

Vi refunderer deg ved å bruke det samme betalingsmiddel som du brukte til å betale for din bestilling. Vi forbeholder oss retten til å redusere refunderingsbeløpet for tap i verdien av varene som returneres, hvis varene viser tegn til urimelig håndtering; Urimelig håndtering betyr at varene er håndtert utover det som er nødvendig for å opprettholde egenskaper og funksjon av varene, særlig hvis det går utover den slags behandling som med rimelighet kan tillates i en butikk. Vi kan holde tilbake refunderingen før vi har mottatt varene, eller du har levert bevis på retur av varene. Uten å begrense angreretten i punkt 7, hvis du ikke er fornøyd med et produkt for en eller annen grunn f.eks hvis det er ikke hva du har bestilt, den er skadet eller defekt, eller vi har levert feil mengde, kan du returnere produktet til oss. Når vi har bekreftet produktfeil eller andre problemer, vil vi:

- Gi full refundering for et produkt som ikke er hva du har bestilt,
- Gi full refundering for varer som er skadet eller defekte, hvis dette er innen rimelig tid etter salget; eller
- Etter ditt valg, reparere eller erstatte varene på vår bekostning (inklusive kostnader for porto), med mindre dette ikke ville være mulig eller ville være uforholdsmessig kostbart i forhold til omstendighetene, da refunderer vi hele beløpet betalt for varene.

Vi vil varsle deg om refunderingen via e-post innen rimelig tid. Vi vil vanligvis behandle refunderinger så raskt som mulig, og i alle fall innen 30 dager etter den dagen vi bekreftet via e-post at du har krav på refundering for defekte varer.

10. ANNULERING FRA VÅR SIDE

Vi forbeholder oss retten til å annulere kontrakten mellom deg og oss hvis for eksempel:

- Vi har ikke nok på lager til å levere varene du har bestilt; - Vi ikke leverer til området du er i; eller
- En eller flere av varene du har bestilt ble oppført med en feil pris

Hvis vi annulerer kontrakten vil vi varsle deg via e-post, og tilbakebetaler summen du har betalt til oss, med kreditt- eller bankkort, på din konto, så raskt som mulig.

11. EGENRETT OG RISIKO

Du vil bli eier av varene du har bestilt når de har blitt levert til deg og vi, klart og tydelig, har fått full betaling for varene. Når varen er levert til deg eller en tredjeperson du har valgt, er det på din egen risiko, og du vil være ansvarlig for dem.

12. ANSVAR

I den grad det ikke er forbudt ved lov, tar vi ikke ansvar for eventuelle:

skader som ikke er påregnelig (skader er påregnelig hvis det var en åpenbar konsekvens av våre handlinger eller om det var overveid av deg og oss på den tiden du og vi inngikk vår kontrakt);
- Skader som oppstår når vi ikke har gjort noe feil eller brutt vilkår og betingelser; og
- Butikktap (som omfatter tap av fortjeneste, tap av forretning, kontrakter, godvilje, forretningsmuligheter og andre lignende tap, samt driftsavbrudd). Ingenting i disse vilkårene påvirker noe ansvar vi kan ha: (a) for uriktig oppførsel; (b) for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet: (c) under del 1 av Consumer Protection Act 1987; (d) for brudd på noen forhold vedrørende eiendomsrett eller nytelse av eller i forhold til eventuelle varer som leveres av oss; eller (e) i forhold til noe annet ansvar, herunder eventuelle forpliktelser i salg av varer eller levering av tjenester lovgivning, som ikke av gjeldende lov ekskluderes eller begrenses.