Merk: Gratis frakt for alle bestillinger over 800,00 kr.

Angrerett


Angrerett

Du har rett på å heve kjøpet innen 14 dager uten å oppgi en grunn.

Angreretten utløper 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart du har godkjent, dog ikke transportfirmaet, fysisk har fått den seneste varen fra oss.

For å benytte deg av angreretten må du informere oss (EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538, München - Tyskland, support@fairsmoke.net, tlf.nr: + 49 152 546 329 47) om din beslutning å kansellere kontrakten med en tydelig beskjed (f.eks. et brev per post, fax eller e-post). Du kan benytte vårt avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk. For å kunne benytte deg av angreretten, holder det at du har sendt oppsigelsen innen angrefristen på 14 dager har løpt ut.

Etter oppsigelsen

Om du kansellerer avtalen, tilbakebetaler vi naturligvis alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av de ekstra kostnader som oppstår om du velger en annen type levering enn den standardlevering som tilbys av oss.) Vi kan trekke fra noe av erstatningen på grunn av tap av verdi av de leverte varene, om tapet kommer av uforsiktig håndtering av deg. Vi tilbakebetaler med det samme, og senest - (a) 14 dagar etter den dagen vi har fått tilbake varene fra deg, eller (b) (om tidigere) 14 dagar etter den dagen du kan bevise at du har returnert varene, eller (c) om ingen varer har blitt levert, så 14 dager etter den dagen vi har fått din melding om å avbryte kontrakten. Vi tilbakebetaler med samme betalingsmetode som du benyttet for den innledende transaksjonen, om ikke annet har blitt besluttet i samsvar med oss. Du vil uansett ikke måtte betale ekstra gebyrer på tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake en tilbakebetaling til vi har fått varen tilbake, eller til du har bevist at varen er sendt i retur.

Du må returnere varen uten unødig bruk av tid, og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du har sagt opp avtalen. Tidskravet er møtt om du returnerer varene før tidsfristen på 14 dager er løpt ut.

Du må selv dekke kostnadene for å returnere en vare, eller varer.

Du er kun ansvarlig for en mulig nedgang av verdi på grunn av feilaktig, uforsiktig eller annen håndtering an hva som er nødvendig for å fastsette sort, egenskaper og funksjon av varene du har mottatt.

Avbestillingsskjema

- Til EM Group GmbH, Kanalstraße 10, 80538 München, support@fairsmoke.net


Jeg / vi [*] meddeler hermed at jeg/vi [*] vil avslutte min/vår [*] kjøpsavtale av følgende varer [*] / for levering av følgende tjenester [*]


- Bestilt den [*] / mottatt den [*]


Navn på konsumenten


Konsumentens adresse


- Signatur av konsumenten (gjelder kun om dette skjema sendes i papirform)


Dato


[*] Stryk over det som ikke passer.